Indkaldelse til generalforsamling

Lillebæltværftets venneforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling søndag den 11. november 2018 kl. 10.00 i værftets mødelokale

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Pkt. 1   Valg af dirigent
Pkt.  2  Valg af referent
Pkt.  3  Godkendelse af fuldmagter
Pkt.  4  Formandens beretning
Pkt.  5  Kassererens beretning
Pkt.  6  Indkomne forslag
Pkt.  7  Valg til bestyrelsen: På valg er Birgit Teut, Johannes Frederiksen og Jørgen Greve
Pkt.  8  Valg af suppleanter: Michael Andersen er 1. suppleant, og Flemming Worsøe er 2.
Flemming Worsøe er på valg
Pkt.  9  Valg af revisor: På valg er Jørgen Illum
Pkt.  10 Valg af revisorsuppleant: På valg er Geert Christensen
Pkt.  11 Fastsættelse af kontingent
Pkt.  12 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen består i dag foruden de 3 som er på valg af Asger Frederiksen, Asta Friis, Doris Engholm og Peter Uldal, sidstnævnte er udpeget at smakkelauget.

Inden generalforsamlingen serveres kaffe, rundstykker og en morgenbitter

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *